Cùng nhau Trưởng thành

Chúng tôi hỗ trợ miễn phí để giúp các tổ chức từ thiện khác phát triển
Để tìm hiểu thêm    Để tìm hiểu thêm    Để tìm hiểu thêm   

Nhiệm vụ của chúng tôi

Mục tiêu toàn cầu của chúng tôi là phổ biến hoạt động từ thiện ở Nga. Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng nhiều công dân nhận ra tầm quan trọng của chúng và tìm cơ hội để đích thân tham gia vào các dự án từ thiện.
Nhiệm vụ của chúng tôi

Tốt. Báo thức

Hãy làm cho buổi sáng của bạn
tốt
thực sự
Powered by Sessia
Ứng dụng

Sứ mệnhứng dụng

Tăng tỷ lệ người quyên góp từ thiện thường xuyên
Thu hút những người mới tham gia từ thiện, tăng tổng số tiền quyên góp
Đơn giản hóa và tự động hóa quy trình quyên góp cho họ
Sứ mệnhứng dụng

Các chứng năngchính

Bao thức cho lòng tốt
Lịch quyên góp
Các chứng năngchính

Báo thức hoạt động như thế nào?

According to statistics, 57% of respondents press the "Repeat alarm" button when the alarm clock on their smartphone rings

Nếu bạn ngủ quên hoặc để báo thức tắt, tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của tổ chức từ thiện bạn đã chọn
Cách hoạt động của báo thức

Cách hoạt động của lịch

Đánh dấu những ngày quan trọng của bản thân, đặt thời gian và báo hiệu
Hãy chọn một tổ chức từ thiện
Cho biết số tiền quyên góp
Việc quyên góp của bạn sẽ được thực hiện tự động vào ngày đã xác định.
Cách hoạt động của lịch

Cách chọn một tổ chức từ thiện

Hơn 200 tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động từ thiện được trình bày trong ứng dụng

Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, bạn có thể xem thông tin chi tiết về bất kỳ ai trong số họ
Cách chọn một tổ chức từ thiện

Báo cáo

Thống kê chi tiết về đóng góp từ thiện của bạn luôn có sẵn trong tài khoản cá nhân

Cài đặt Tốt. Báo thức và bắt đầu mỗi ngày với những việc làm tốt!
Báo cáo

Đơn tham gia vào ứng dụng
Báo thức việc thiện

Cảm ơn bạn đã yêu cầu,
yêu cầu sẽ sớm được xem xét