Tài trợ của chúng tôi

Tài trợ của chúng tôi

Thể lệ tham gia

Mục đích của cuộc thi tài trợ là cung cấp hỗ trợ tiếp thị và truyền thông có mục tiêu cho các tổ chức phi lợi nhuận chuyên thực hiện từ thiện.
Các quỹ từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận có thể tham gia cuộc thi tài trợ, được tổ chức nhiều lần mỗi năm tại tất cả các vùng Liên bang Nga, nơi ai cũng có thể trở thành người chiến thắng.

Người chiến thắng nhận được một dịch vụ liên quan đến tiếp thị và thu hút gây quỹ.

Để đăng ký tham gia cuộc thi, bạn phải làm quen với các quy định và điền vào đơn đăng ký điện tử.

Khóa học trực tuyến về tiếp thị chiến lược

The next grants will be launched in 2024

Điền vào đơn đăng ký
để tham gia chương trình tài trợ

Cuộc thi tài trợ
Cảm ơn bạn đã yêu cầu,
yêu cầu sẽ sớm được xem xét