Bảo mật

Luật liên bang của Liên bang Nga số 152-FZ “Về dữ liệu cá nhân” là luật liên bang quy định việc xử lý (sử dụng) dữ liệu cá nhân.

1. Định nghĩa

Tổ chức thúc đẩy từ thiện “Cùng nhau trưởng thành” (sau đây gọi là “Quỹ”) rất coi trọng quyền riêng tư của khách hàng và khách truy cập wev {trang web} (sau đây gọi là “bạn”, “khách truy cập trang web”). Thông tin cá nhân hóa, chúng tôi gọi những thông tin chứa dữ liệu cá nhân (ví dụ: tên đầy đủ, địa chỉ email hoặc số điện thoại) của khách truy cập trang web, cũng như thông tin về các hành động bạn thực hiện trên trang web của Quỹ. (Ví dụ: liên hệ với khách truy cập trang web bằng thông tin liên hệ của anh ấy). Thông tin ẩn danh là dữ liệu không thể được xác định duy nhất với một khách truy cập trang web cụ thể (ví dụ: thống kê lưu lượng truy cập trang web).

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin được cá nhân hóa của một khách truy cập trang web cụ thể chỉ để cung cấp cho họ các dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của những người truy cập trang web của Quỹ cho những người truy cập trang web khác. Chúng tôi không bao giờ công bố thông tin được cá nhân hóa rộng rãi và không chuyển thông tin đó cho các bên thứ ba. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các tình huống khi việc cung cấp thông tin đó cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định bởi pháp luật hiện hành của Liên bang Nga. Chúng tôi chỉ công bố và gửi các báo cáo dựa trên dữ liệu ẩn danh đã thu thập. Đồng thời, các báo cáo không chứa thông tin để có thể xác định dữ liệu được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu ẩn danh để phân tích nội bộ, mục đích là để phát triển các hoạt động của Quỹ.

3. Liên kết

Trang web https://fondvv.com/vi/ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không liên quan đến Quỹ của chúng tôi và thuộc sở hữu của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và độ tin cậy của thông tin được đăng trên các trang web của bên thứ và chúng tôi không chịu trách nhiệm nào về việc tính bảo mật thông tin của bạn để lại trên các trang web đó.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi cố gắng hết sức để tuân thủ chính sách bảo mật này, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn của thông tin trong trường hợp chịu ảnh hưởng từ các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, dẫn đến việc thông tin bị tiết lộ. Trang web https://fondvv.com/vi/ và tất cả thông tin đăng trên đó được trình bày theo nguyên tắc "nguyên trạng" không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hậu quả bất lợi, cũng như bất kỳ tổn thất nào gây ra do hạn chế việc truy cập vào trang web của Quỹ hoặc do truy cập trang web và sử dụng thông tin được đăng trên đó.

5. Danh bạ

Mọi thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ với địa chỉ together@fondvv.ru